Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov va fi cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.

Acest proiect va avea ca scop implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre ale ADIGIDI  și va permite realizarea investiţiilor în sistemul de management al deşeurilor, care să asigure: colectarea separată a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea lor, tratarea şi eliminarea deșeurilor în condiţii de maximă siguranţă pentru mediu și sănătatea umană.