Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 12.07.2021
iulie 13, 2021

În data de 12.07.2021, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

  • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.636/09.06.2021 privind prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 07.07.2021, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

  1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
  2. Aprobarea Planului de reorganizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
  3. Aprobarea modificării Organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov și a Statului de funcții aferent anului 2021 al Asociației.
  4. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației, în vederea aprobării în cadrul Adunării Generale a Asociației.
  5. Modificarea Regulamentului Intern al Asociației, în vederea aprobării acestuia în cadrul Adunării Generale a Asociației.
  6. Diverse.

Primele 5 puncte ale ”Ordinii de zi”  au fost aprobate în unanimitate cu 29 de voturi ”pentru”0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri. Pentru punctul 6 ”Diverse” nu au existat propuneri.