Anunțuri

Anunț concurs referent


Data: 10/11/2022 Vezi anunțul    

 

Asistență tehnică pentru elaborarea documentației și organizarea procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitelor de deșeuri municipale pentru eliminarea  prin depozitare  a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI


Data: 19/07/2022 Vezi anunțul Documentație Clarificări