Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.14/16.12.2021 – aprobarea primirii UAT Snagov
decembrie 17, 2021