Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.18/15.12.2022 – aprobarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI
decembrie 28, 2022