Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.19/16.12.2021 – aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului Anual al Achizițiilor Directe pentru anul 2022
decembrie 17, 2021