Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.3/06.02.2020 – aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
februarie 17, 2020