Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.7/23.05.2022 – aprobare rectificare Buget de venituri și cheltuieli și program anual al achizițiilor directe 2022
iulie 4, 2022