Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 09.03.2022
martie 14, 2022

În data de 09.03.2022, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

  • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.171/03.02.2022 privind declararea și prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 03.03.2022, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

  ORDINE DE ZI:

  1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
  2. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și al Planului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2022 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
  3. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate cu 36 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri.

  1. S-a desemnat în unanimitate secretar de ședință domnul Silvestru TĂNASE, secretar ADIGIDI.

Voturi pentru 36; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

  1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022.

Voturi pentru 36; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

  1. Diverse

Nu au existat propuneri.