Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 23.02.2021
februarie 24, 2021

24În data 23.02.2021, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

  • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.35/10.02.2021 privind prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 18.02.2021, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

  1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
  2. Numirea societății ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY S.R.L., cu sediul în București, str. Jiului, nr.4, sc.C, ap.10, sector 1, număr de înmatriculare ONRC J40/18047/1992, CIF RO1585426, număr în Registrul public electronic ASPAAS FA1051, autorizație CAFR 1051, reprezentată prin doamna Anamaria Estella ENACHE- director general, atestată profesional auditor financiar, număr în Registrul public electronic ASPAAS AF3553 pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020.
  3. Diverse

Primele 2 puncte ale ”Ordinii de zi”  au fost aprobate în unanimitate cu 34 de voturi ”pentru”0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri. Pentru punctul 3 ”Diverse” nu au existat propuneri.