Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 23.05.2022
mai 26, 2022

În data de 23.05.2022, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

 • În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2 (prezența în cadrul Adunării Generale a Asociației și exprimarea votului este asimilată cu transmiterea votului prin una din următoarele modalități: prin exprimare direct în Adunarea Generală, la data si ora stabilită prin Convocator;
 • prin exprimarea votului la distanță, respectiv prin transmiterea votului în scris, prin orice mijloc, cum ar fi:
  • Poștă, la adresa comunicata prin convocator;
  • E-mail, la adresa comunicata prin convocator;
  • Depunere la sediul Asociației comunicat prin convocator”), din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:
 • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

La data da 16.05.2022, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

 1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
 2. Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, aferente anului 2022 (Anexa 2).
 3. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și al Planului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022, conform Anexei 3.
 4. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației astfel cum este prezentat în Anexa 4, în vederea aprobării acestuia în cadrul Adunării Generale a Asociaților.
 5. Modificarea Regulamentului Intern al Asociației astfel cum este prezentat în Anexa 5, în vederea aprobării acestuia în cadrul Adunării Generale a Asociaților.
 6. Diverse.

 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate cu 35 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri.

 1. S-a desemnat în unanimitate secretar de ședință domnul Silvestru TĂNASE, secretar ADIGIDI.

Voturi pentru 35; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

Se aprobă cu un număr de 35 de voturi.

 1. Membrilor asociați le-a fost transmisă propunerea de Organigramă împreună cu Statul de funcții și cu Referatul de necesitate, prezentate în Anexa 2 a Convocatorului AGA nr.4/16.05.2022.

Voturi pentru 35; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

Se aprobă cu un număr de 35 de voturi.

 1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022, conform Anexei 3.

Membrilor asociați le-a fost transmisă Anexa 3, în care se regăsește rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului Anual al Achizițiilor Publice, pentru anul 2022. 

Voturi pentru 35; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

Se aprobă cu un număr de 35 de voturi

 1. Membrilor asociați le-a fost transmisă Anexa 4, în care se regăsesc modificările aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 35; împotrivă 0; abțineri 0.

Se aprobă cu un număr de 35 de voturi.

 1. Membrilor asociați le-a fost transmisă Anexa 5, în care se regăsesc modificările aduse Regulamentului Intern al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 35; împotrivă 0; abțineri 0.

Se aprobă cu un număr de 35 de voturi.

 1. Diverse

Nu au existat propuneri.