Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 24.02.2022
februarie 28, 2022

În data de 24.02.2022, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

 • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
 • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
 • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.171/03.02.2022 privind declararea și prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 18.02.2022, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

  ORDINE DE ZI:

 1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
 2. Numirea societății ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY S.R.L., cu sediul în București, str. Jiului, nr.4, sc.C, ap.10, sector 1, număr de înmatriculare ONRC J40/18047/1992, CIF RO1585426, număr în Registrul public electronic ASPAAS FA1051, autorizație CAFR 1051, reprezentată prin doamna Anamaria Estella ENACHE- director general, atestată profesional auditor financiar, număr în Registrul public electronic ASPAAS AF3553 pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.
 3. Aprobarea prelungirii mandatelor Comisiei de Cenzori.
 4. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate cu 32 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri.

 1. S-a desemnat în unanimitate secretar de ședință domnul Silvestru TĂNASE, secretar ADIGIDI.

Voturi pentru 32; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Numirea societății ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY S.R.L., cu sediul în București, str. Jiului, nr.4, sc.C, ap.10, sector 1, număr de înmatriculare ONRC J40/18047/1992, CIF RO1585426, număr în Registrul public electronic ASPAAS FA1051, autorizație CAFR 1051, reprezentată prin doamna Anamaria Estella ENACHE- director general, atestată profesional auditor financiar, număr în Registrul public electronic ASPAAS AF3553 pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021.

Voturi pentru 32; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea prelungirii mandatelor comisiei de cenzori.

Voturi pentru 32; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Diverse

Nu au existat propuneri.