Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 27 mai 2020
mai 28, 2020

În data de 27 mai 2020, ora 13:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) punctul 2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

  • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
  • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 21.05.2020, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

  1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
  2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 (Bilanț, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit, Raportul Consiliului Director pentru situațiile financiare la data de 31.12.2019).
  3. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2020.
  4. Diverse

 

Primele 3 puncte ale ”Ordinii de zi”  au fost aprobate în unanimitate cu 32 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri. Pentru punctul 4 ”Diverse” nu au existat propuneri.