Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 28.04.2022
mai 2, 2022

În data de 28.04.2022, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2 , din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

  • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

La data da 19.04.2022, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

  1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
  2. Aprobarea Raportului de activitate și acordarea descărcării de gestiune ale membrilor Consiliului Director pentru anul 2021 (Anexa 2).
  3. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021( Anexa 3Bilanț, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit pentru situațiile financiare la data de 31.12.2021).
  4. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate cu 37 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri.

  1. S-a desemnat în unanimitate secretar de ședință domnul Silvestru TĂNASE, secretar ADIGIDI.

Voturi pentru 37; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

  1. Aprobarea Raportului de activitate și acordarea descărcării de gestiune ale membrilor Consiliului Director pentru anul 2021 (Anexa 2).

Conform Anexei 2 transmisă alături de Convocator, membrilor asociați le-a fost prezentat Raportul Consiliului Director pentru anul 2021. În urma prezentării acestuia, se aprobă și se acordă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2021.

Voturi pentru 37; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

Se aprobă cu un număr de 37 de voturi.

  1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021( Anexa 3 – Bilanț, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit pentru situațiile financiare la data de 31.12.2021)

Conform Anexei 3 transmisă alături de Convocator, membrilor asociați le-au fost prezentate Bilanțul, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit pentru situațiile financiare la data de 31.12.2021.

Voturi pentru 37; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

Se aprobă cu un număr de 37 de voturi.

  1. Diverse

Nu au existat propuneri.