Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 28.04.2021
aprilie 29, 2021

În data de 28.04.2021, ora 12:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

 • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
 • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
 • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.432/08.04.2021 privind prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data de 23.04.2021, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

Ordinea de zi:

 1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
 2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 ( Bilanț, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit, Raportul Consiliului Director pentru situațiile financiare la data de 31.12.2020).
 3. Aprobarea acordării descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2020.
 4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și al programului anual al achizițiilor publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2021.
 5. Aprobarea achiziționării unei autovehicul.
 6. Aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2021.
 7. Diverse.

Punctele ”Ordinii de zi”  au fost aprobate astfel:

 1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.

Voturi pentru 29; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 ( Bilanț, Contul rezultatului exercițiului financiar, Repartizarea rezultatului exercițiului financiar, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul de audit, Raportul Consiliului Director pentru situațiile financiare la data de 31.12.2020).

Voturi pentru 28; împotrivă 0; abțineri 1. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea acordării descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2020.

 Voturi pentru 28; împotrivă 0; abțineri 1. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și al programului anual al achizițiilor publice (PAAP) ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2021.

Voturi pentru 27; împotrivă 0; abțineri 2.

 1. Aprobarea achiziționării unei autovehicul.

Voturi pentru 27; împotrivă 0; abțineri 2.

 1. Aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2021.

Voturi pentru 27; împotrivă 1; abțineri 1.

 1. Diverse

Nu au existat propuneri.