Hotărârea AGA nr.1/23.02.2021 – aprobare încheiere contract audit