Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în județul Ilfov a fost aprobat în ședința Consiliului Județean din data de 29.05.2020