Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.02 din 07.02.2024 – aprobare Regulament salubrizare