Legislație

Asociația este reglementată de următoarea legislație în vigoare:

  1. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
  7. Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;
  9. Ordonanța de urgență nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
  10. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.