Știri

Dezbatere – Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Ilfov
ianuarie 20, 2020

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Ilfov a fost dezbătut în data de 16 ianuarie 2020 în prezența a aproape 200 de oameni (reprezentanți ai administrațiilor publice, specialiști de mediu, cetățeni din județ și ONG-uri). Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) este documentul de planificare care stabilește cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor în județul Ilfov și în baza căruia pot fi realizate viitoarele investiții în sectorul deșeuri.

În cadrul dezbaterii, Ștefan RĂDULESCU, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, a specificat faptul că unul dintre obiectivele principale ale Asociației în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în județ este acela de a implementa măsuri imediate/pe termen scurt pentru creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor în vederea atingerii țintei privind gradul de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de minim 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată (stabilită pentru anul 2020, conform Lg 211/2011, OUG 74/2018, PJGD).

Prin urmare, ADIGIDI va oferi, în perioada de tranziție până la implementarea proiectului SMID – Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, asistență tehnică și sprijin Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației, pentru încheierea de acte adiționale la contractele de salubrizare existente care să permită realizarea colectării separate a deșeurilor,  obligativitatea de a modifica contractele de delegare a serviciilor de salubrizare fiind prevăzută în O.U nr. 74/2018. De asemenea, ADIGIDI va avea în vedere derularea de campanii de informare și de conștientizare a populației privind colectarea separată a deșeurilor și va aloca fonduri din bugetul propriu pentru finanțarea acestora. ADIGIDI și-a propus, de asemenea ca, împreună cu Consiliul Județean Ilfov, să depună la AFM, în vederea finanțării, un proiect pentru educația/informarea/conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

Nu în ultimul rând, ADIGIDI va oferi sprijinul Unităților Administrativ-Teritoriale, membre ale Asociației, pentru încheierea de protocoale de colaborare cu Organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (O.I.R.E.P.) în vederea raportării trasabilității deșeurilor de ambalaje, astfel încât țintele anuale de reciclare a producătorilor să fie atinse și cu scopul acoperirii costurilor de gestionare a deșeurilor reciclabile.