Hotărâri AGA

Hotărâre AGA nr.3/09.03.2022 – aprobare rectificare Buget venituri și cheltuieli și program anual al achizițiilor directe 2022
martie 17, 2022