Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.16/15.12.2022 – aprobarea Studiului de Oportunitate, indicatorilor tehnico-economici, Planul de evoluție al tarifelor și taxelor, Documentului de poziție pentru proiectul SMID – componenta 1 ”Colectare separată și transportul deșeurilor muncipale”
decembrie 28, 2022