Hotărâri AGA

Hotărârea AGA nr.4/28.04.2021-aprobare proiect buget de venituri și cheltuieli, programul anual al achizițiilor publice și modificarea statului de funcții pentru anul 2021
iulie 14, 2021