Știri

Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în județul Ilfov a fost aprobat în ședința Consiliului Județean din data de 29.05.2020
iunie 4, 2020

În data de 29.05.2020 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Ilfov  în care a fost aprobat Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov, scopul acestui document fiind acela de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel județean, cu efecte negative minime asupra mediului.

Master Planul este elaborat pe perioada de planificare de 31 de ani (2020–2050), iar din punct de vedere geografic, documentul acoperă UAT-urile din județul Ilfov care au aderat la ADIGIDI, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Documentul propune un plan de investiții pe termen mediu și lung și o prioritizare a investițiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existentă pentru managementul deșeurilor și ținând cont de prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat.

Master Planul pentru perioada 2020–2050 reprezintă primul document care adoptă o abordare integrată, corespunzătoare ariei proiectului, în ceea ce privește planificarea activităților de management al deșeurilor. Intenția acestei abordări este de a realiza o viziune și obiective comune cu strategiile naționale și europene, dar, în același timp, păstrând particularitățile județului.

Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Ilfov privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov poate fi vizualizat aici

Pornind de la obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor și  modul în care județul Ilfov își propune să gestioneze îndeplinirea acestor ținte, în cadrul documentului sunt identificate și comparate opțiuni alternative viabile pentru managementul deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reducere, reutilizare, reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în județul Ilfov. De asemenea, sunt identificate și prioritizate investițiile necesare în infrastructura de management al deșeurilor, având în vedere suportabilitatea acestora de către populație și capacitățile de implementare și operare locală. Documentul cuprinde și Analiza economico-financiară care descrie în detaliu costurile de investiții și reinvestiții ale măsurilor propuse, precum și costurile generale de operare și întreținere a sistemului de management integrat al deșeurilor propus, pregătind și o estimare preliminară a valorii nete actualizate a întregii investiții. Este prezentat, totodată, Programul de investiții prioritare și  proiectul care va fi co-finanțat din fonduri europene. Pentru monitorizarea și evaluarea beneficiilor aduse prin implementarea proiectului și a impactului semnificativ al acestuia s-au stabilit indicatori cheie de performanță care vor reflecta gradul de îndeplinire a obiectivelor și atingerea țintelor fixate.

Opțiunile tehnice de gestionare a deșeurilor în județul Ilfov care au stat la baza elaborării Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov sunt: colectarea separată a: deșeurilor reziduale menajere și similare, deșeurilor reciclabile menajere și similare, biodeșeurilor menajere și similare, deșeurilor voluminoase, textile, deșeurilor periculoase menajere; transportul și transferul deșeurilor; sortarea deșeurilor colectate separat; tratarea biodeșeurilor municipale colectate separat; tratarea deșeurilor reziduale municipale.

Opțiunile (alternativele) propuse pentru gestionarea deșeurilor municipale în aria proiectului, sunt prezentate în cele ce urmează:

OPȚIUNEA „ZERO”

Instalațiile existente în prezent:

 • Stații de sortare pentru deșeuri colectate în amestec și separat cu o capacitate totală în anul 2018 de 1.509 milioane tone/an;
 • Stații de tratare biologică (aerobă) cu o capacitate totală în anul 2018 de 67.000 tone/an;

Capacitatea construită disponibilă în singurul depozit autorizat care mai poate accepta deșeuri de pe teritoriul județului Ilfov de circa 600.000 m3.

OPŢIUNEA 1

La sistemul actual de gestionare a deșeurilor (OPȚIUNEA “zero”) se adăugă următoarele:

 • Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD;
 • Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;
 • Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat;
 • Construcția unei Stații de sortare pe amplasamentul Popești-Leordeni, de aproximativ 45.000 tone/an;
 • Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini;
 • Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă prin:
 • Construcția unei instalaţii TMB cu Digestie Anaerobă pe amplasamentul Popeşti-Leordeni, cu capacitatea treptei de tratare mecanică de cca. 75.000 tone/an și capacitatea treptei de tratare biologică (digestie anaerobă) de cca. 85.000 tone/an
 • Construcția unei Stații de compostare pe amplasamentul Popești-Leordeni, de aproximativ 3.000 tone/an;
 • Asigurarea capacităților de tratarea a deșeurilor reziduale municipale.
 • Tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în cadrul TMB cu digestie anaerobă
 • Construcţia a două centre de colectare cu aport voluntar a deșeurilor, pe amplasamentul de la Mogoșoaia şi pe amplasamentul de la Brănești. Fiecare centru de colectare va avea o capacitate de circa 2000 tone.
 • Asigurarea capacităților de depozitare.

OPŢIUNEA 2

La sistemul actual de gestionare a deșeurilor (OPȚIUNEA “zero”) se adăugă următoarele:

 • Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD;
 • Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;
 • Asigurarea capacităților de sortare pentru cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat;
 • Construcția unei Stații de sortare pe amplasamentul Popești-Leordeni, de aproximativ 45.000 tone/an ;
 • Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini;
 • Asigurarea capacităților de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă prin:
 • Construcţia unei instalaţii TMB cu Digestie Anaerobă pe amplasamentul Popeşti-Leordeni, cu capacitatea treptei de tratare mecanică de cca. 20.000 tone/an și capacitatea treptei de tratare biologică (digestie anaerobă) de cca. 70.000 tone/an;
 • Construcția unei Staţii de Compostare pe amplasamentul Popești-Leordeni de aproximativ 3.000 tone/an;
 • Asigurarea capacităților de tratarea a deșeurilor reziduale municipale.
 • Tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în cadrul TMB cu digestie anaerobă
 • Tratarea a 25.400 tone deșeuri reziduale pe an în incineratorul cu valorificare energetică ce urmează a fi construit de către Primăria Municipiului București;
 • Construcția a două centre de colectare cu aport voluntar deșeurilor, pe amplasamentul de la Mogoșoaia și pe amplasamentul de la Brănești. Fiecare centru de colectare va avea o capacitate de circa 2000 tone.
 • Asigurarea capacităților de depozitare;

 

Pentru mai multe detalii, Master Planul pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în județul Ilfov poate fi vizualizat aici.