Știri

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ilfov a fost aprobat în ședința Consiliului Județean din data de 19.03.2020
martie 23, 2020

În data de 19.03.2020 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Ilfov în care a fost aprobat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ilfov, document strategic în domeniul deșeurilor care va fi în vigoare pentru următorii 5 ani și care va sta la baza cererii de finanțare pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov (SMID). Proiectul SMID Ilfov va fi cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor poate fi vizualizată aici.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, s-a elaborat în baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul Județean Ilfov, în colaborare cu Agenția Județeană de Protecția Mediului Ilfov, prin SC Ramboll South East Europe SRL, în calitate de prestator, în cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, în calitate de achizitor. La realizarea acestuia s-a ținut cont de prevederile Ordinului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București.

Pentru obținerea Avizului de mediu, la elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor  și a Raportului de Mediu aferent acestuia, au fost respectate etapele procedurale prevăzute în HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor a fost supus dezbaterii publice în data de 16 ianuarie 2020 în prezența a aproape 200 de oameni (reprezentanți ai administrațiilor publice, specialiști de mediu, cetățeni din județ și ONG-uri). După realizarea completărilor și modificărilor în urma observațiilor primite în cadrul dezbaterii publice, documentul fost înaintat Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov de către Consiliul Județean Ilfov, în calitate de titular, în vederea avizării acestuia. A fost emis Avizul de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor  Ilfov cu nr.01 din 25.02.2020.

Avizul de mediu poate fi vizualizat aici.

Misiunea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să asigure, la nivelul județului Ilfov, îndeplinirea obiectivelor și țintelor impuse de legislația de mediu în vigoare, precum și îmbunătățirea calității factorilor de mediu pe termen lung.

Obiectivul general este acela de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum este definit în art. 37 alin.(1): „Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei legi se elaborează planuri de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean și al municipiului București”.

Obiectivul specific al Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, pornind de la situația existentă în județul Ilfov, constă în implementarea măsurilor planului de acțiune și în stabilirea măsurilor planului de monitorizare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor care să asigure realizarea obiectivelor și termenelor stabilite, în vederea menținerii calității mediului în ansamblul său.

Planul Județean de Gestionarea a Deșeurilor prezintă trei soluții alternative de gestionare a deșeurilor, ținându-se cont, la elaborarea acestora, de prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, de situația existentă privind investițiile în operare la nivelul județului Ilfov și de necesitățile actuale și viitoare în domeniul gestionării deșeurilor. Opțiunile tehnice de gestionare a deșeurilor în județul Ilfov se referă la:

 • colectarea separată a: deșeurilor reziduale menajere și similare, deșeurilor reciclabile menajere și similare, biodeșeurilor menajere și similare, deșeurilor voluminoase, deșeurilor periculoase menajere;
 • sortarea deșeurilor colectate separat;
 • tratarea biodeșeurilor municipale colectate separat;
 • tratarea deșeurilor reziduale municipale (inclusiv depozitare).

Alternativa “zero” (Alternativa fără proiect) presupune menținerea sistemului actual de gestionare a deșeurilor. Acest sistem nu asigură însă îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov. Instalațiile existente în prezent sunt:

 • Stații de sortare pentru deșeuri colectate în amestec și separat cu o capacitate totală în anul 2018 de cca 1,5 milioane tone/an
 • Stații de tratare biologică (aerobă) cu o capacitate totală în anul 2018 de 67.000 tone/an
 • Capacitate construită disponibilă (la sfârșitul anului 2017) în singurul depozit autorizat care mai poate accepta deșeuri de pe teritoriul județului Ilfov de circa 600.000 m3

Pornind de la necesitățile viitoare de gestionare a deșeurilor și anume opțiunile tehnice selectate pentru colectarea deșeurilor și pentru fiecare activitate de tratare în parte, precum și de la măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, s-au proiectat două alternative tehnice care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor stabilite în cadrul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

Alternativa 1 presupune următoarele:

 • Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD (Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor)
 • Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile
 • Asigurarea capacității de sortare pentru cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat prin construirea unei noi stații de sortare cu o capacitate de 60.000 tone/an
 • Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini
 • Asigurarea capacității de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă (realizarea unei stații de compostare cu o capacitate totală de 3.100 tone/an și a unei instalații de digestie anaerobă cu capacitatea de cca. 120.000 tone/an)
 • Dezvoltarea unei scheme de colectare separată a deșeurilor textile provenite de la populație
 • Asigurarea implementării colectării separate a medicamentelor expirate provenite de la populație
 • Tratarea deșeurilor reziduale municipale într-o instalație de valorificare materială (tratarea mecano-biologică cu digestie anaerobă), cu o capacitate a treptei de tratare mecanică de 90.000 tone/an (tratarea biologică se va realiza în instalația de digestie, care va fi construită modular pentru a putea trata ambele fluxuri de deșeuri).
 • Asigurarea capacității de depozitare

Alternativa 2 presupune următoarele:

 • Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PJPGD (Programul Județean de Prevenire a Generării Deșeurilor)
 • Dezvoltarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile
 • Asigurarea capacității de sortare pentru cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat prin construirea unei noi stații de sortare cu o capacitate de 60.000 tone/an
 • Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din deșeuri menajere, similare și din piețe și extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini
 • Asigurarea capacității de reciclare a biodeșeurilor prin compostare și digestie anaerobă (realizarea unei stații de compostare cu o capacitate totală de 3.100 tone/an și a unei instalații de digestie anaerobă cu capacitatea de cca. 90.000 tone/an)
 • Dezvoltarea unei scheme de colectare separată a deșeurilor textile provenite de la populație
 • Asigurarea implementării colectării separate a medicamentelor expirate provenite de la populație
 • Tratarea a 38.000 tone/an deșeuri reziduale pe an în incineratorul cu valorificare energetică ce urmează a fi construit de către Primăria Municipiului București
 • Tratarea unei părți din deșeurile reziduale municipale într-o instalație de tratare a deșeurilor în vederea reciclării și valorificării cu o capacitate de 50.000 tone/an care contribuie la atingerea țintei de reciclare, precum și într-o instalație de digestie anaerobă cu capacitatea de 90.000 tone/an; utilizarea ambelor instalații asigură îndeplinirea cerințelor legislative privind pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării și păstrarea unui flux constant de deșeuri pentru incinerare
 • Asigurarea capacității de depozitare

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov  (SMID), pentru care Consiliul Județean Ilfov pregătește Aplicația de finanțare în prezent, va cuprinde toate activitățile de management al deșeurilor la nivel județean și investițiile viitoare în sectorul deșeuri, proiectate astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor de gestionare a deșeurilor stabilite în cadrul Planului  Județean de Gestionare a Deșeurilor.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ilfov poate fi vizualizat aici