Știri

Recomandări utile privind gestionarea deșeurilor în contextul epidemiologic actual și anume pandemia de coronaviroză (COVID-19).
martie 19, 2020

În contextul pandemiei de coronaviroză (Covid-19), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov recomandă să fie luate măsuri de precauție și de igienă la manipularea deșeurilor generate în centrele de carantină sau în gospodăriile din județul Ilfov, care provin de la persoane aflate în carantină, autoizolare, infectate sau suspectate de o infecție cu COVID-19, în vedere reducerii riscului de transmitere a virusului.

Măsuri de precauție suplimentare pentru colectarea deșeurilor generate în centrele de carantină și  a deșeurilor municipale generate în gospodării în perioada pandemiei de coronaviroză (COVID-19):

1. Colectarea deșeurilor generate în centrele de carantină

  • Conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, tipurile de deșeuri rezultate din centrele de carantină ar putea fi încadrate și  gestionate ca cele din categoria de deșeuri rezultate din activități medicale, respectiv Clasa 18. 
  • Deșeurile de tipul produselor de unică folosință (batiste de hârtie, țesături, măști faciale, mănuși de protecție de unică folosință, alte tipuri de deșeuri de folosință personală) sau deșeuri de tipul ambalajelor de la substanțe dezinfectante sau alte produse de curățire trebuie colectate separat în pungi de plastic sau saci de gunoi care vor fi bine închise după umplere sau în alte recipiente speciale puse la dispoziție de autoritățile locale.
  • Se recomandă ca  pentru aceste tipuri de deșeuri, transportul și neutralizarea să fie făcută de către firme specializate pentru eliminarea finală a deșeurilor rezultate din activități medicale  

2. Colectarea deșeurilor municipale generate în gospodăriile cu persoane suspecte de COVID-19 aflate în autoizolare 

  • Deșeurile de tipul produselor de unică folosință (batiste de hârtie, țesături, măști faciale, mănuși de protecție de unică folosință, alte tipuri de deșeuri de folosință personală) contaminate sau posibil contaminate trebuie colectate separat în pungi de plastic sau saci de gunoi care vor fi bine închise după umplere; 
  • Se recomandă ca deșeurile astfel colectate să fie stocate temporar pentru o perioadă de minim 72 până la 96 de ore în spații unde animale sau alte persoane nu vor avea acces și apoi introduse în pubela tradițională de deșeuri reziduale. Înainte de colectarea în pubela tradițională se vor introduce în a doua pungă de plastic sau sac de gunoi care va fi bine închisă;
  • Generatorul de deșeuri trebuie să se asigure că toate deșeurile menționate anterior nu vor intra în contact cu personalul operatorilor de salubrizare sau alte persoane evitându-se astfel provocarea de daune asupra sănătății;

3. Colectarea deșeurilor municipale generate în gospodăriile unde nu există persoane pozitive COVID-19 izolate sau persoane în carantină impusă

  • Deșeurile de tipul produselor de unică folosință (batiste de hârtie, țesături, măști faciale, mănuși de protecție de unică folosință, alte tipuri de deșeuri de folosință personală) trebuie colectate separat în două pungi de plastic sau saci de gunoi care vor fi bine închise după umplere și introduse în pubela tradițională; 

Activitatea de colectare a deșeurilor de la populația din județul Ilfov se va realiza în condiții normale și în conformitate cu sistemul de colectare în vigoare, până la o notificare ulterioară.

 

Informarea oficială transmisă către UAT-urile membre poate fi vizualizată aici: Informare nr. 169-19.03.2020 deșeuri COVID-19