Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 07 august 2019
ianuarie 20, 2020

În data de 07 august 2019  a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

  1. Modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  2. Informarea membrilor AGA cu privire la aderarea a noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov
  3. Informare cu privire la problema dizolvării Consiliului Local al Comunei Berceni;

În urma discuțiilor s-a hotărât aprobarea în unanimitate a primelor 2 puncte de pe ordinea de zi a ședinței.