Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 16.12.2021
decembrie 21, 2021

În data de 16.12.2021, ora 10:00, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) aplicându-se procedura de vot la distanță.

În temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art. 20 alin (2) pct.2  din Statutul ADIGIDI și în conformitate cu:

 • Prevederile Procedurii de vot la distanță în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
 • Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în contextul epidemiologic COVID-19;
 • Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1183/08.11.2021 privind declararea și prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

La data da 09.12.2021, au fost transmise membrilor Adunării Generale a Asociației, convocatorul, ordinea de zi, formularul de vot și cu anexele aferente prin intermediul poștei electronice.

  ORDINE DE ZI:

 1. Alegerea secretarului de ședință care va redacta procesul-verbal al ședinței.
 2. Aprobarea primirii Orașului Popești-Leordeni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 3. Aprobarea primirii Comunei 1 Decembrie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 4. Aprobarea primirii Comunei Berceni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 5. Aprobarea primirii Comunei Snagov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 6. Revocarea unui membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 7. Înlocuirea și numirea unui membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
 8. Aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 9. Aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022.
 10. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022.
 11. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate cu 34 de voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  abțineri.

 1. S-a desemnat în unanimitate secretar de ședință dl. Silvestru Tănase, secretar ADIGIDI.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea primirii Orașului Popești-Leordeni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea primirii Comunei 1 Decembrie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea primirii Comunei Berceni în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea primirii Comunei Snagov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Se aprobă revocarea calității de membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru domnul Marin TUDOR, întrucât mandatul acestuia de primar a încetat.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Cu majoritate de voturi este propus membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, domnul primar al comunei Glina – Ionuț-Răzvan TUDOR.

De asemenea au mai existat două propuneri, și anume: din partea UAT Clinceni a fost propus domnul Viorel BOBARU și din partea UAT Găneasa a fost propus domnul Raul NICULAE.

Voturi pentru 23; împotrivă 0; abțineri 9.

             Cu o majoritate de 23 de voturi se aprobă numirea în Consiliul Director al ADIGIDI domnul primar al comunei Glina – Ionuț-Răzvan TUDOR.

 1. Se aprobă modificarea Statutului și a Actului Constitutiv împreună cu actele adiționale ale acestora ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, al Programului anual al achizițiilor publice și al Statului de funcții ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2022.

Voturi pentru 34; împotrivă 0; abțineri 0. Nu au existat observații.

 1. Diverse

Nu au existat propuneri.