Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 16 octombrie 2019
ianuarie 20, 2020

În data de 16 octombrie 2019  a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

 1. Excluderea comunei Berceni din Asociație;
 2. Aprobarea primirii comunei Balotești în Asociație;
 3. Aprobarea primiri comunei Dobroești în Asociație;
 4. Aprobarea modificării cotizației anuale a asociatului Consiliului Județean Ilfov;
 5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director al Asociație, pentru perioada încheiată;
 6. Revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației;
 7. Numirea membrilor Consiliului Director al Asociației, în temeiul prevederilor art.91, alin.(6) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
 8. Alegerea Președintelui Asociației;
 9. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și ale Programului anual al achizițiilor directe al Asociației, aferente anului 2019;
 10. Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Asociației;
 11. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației;
 12. Aprobarea Regulamentului Intern al Asociației;
 13. Aprobarea încheierii contractului pentru achiziționarea unui autoturism;
 14. Aprobarea modificării Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Cenzori a Asociației;
 15. Modificarea și completarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr.8/30.01.2019 prin care se aprobă aderarea Asociației la Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară.
 16. Aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 17. Aprobarea achiziției de servicii de verificare economică și financiară a proiectului SMID în vederea îmbunătățirii investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare.

În urma dezbaterii toate cele 17 puncte de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate.