Știri

Ședința Adunării Generale a Asociației din data de 6 februarie 2020
februarie 10, 2020

În data de 6 februarie 2020  a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației.

Ordinea de zi a ședinței a fost:

 1. Aprobarea execuției bugetare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2019;
 2. Aprobarea raportului Consiliului Director pentru perioada încheiată aferentă anului 2019;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și al programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2020;
 4. Aprobarea cuantumului cotizației membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, pentru anul 2020;
 5. Aprobarea cotizației aferente anului 2020, în cuantum de 2.000 lei pentru Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară;
 6. Diverse.

În urma dezbaterii, primele 5 puncte al ordinii de zi, au fost aprobate în unanimitate.

În cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, la punctul de pe ordinea de zi ”Diverse” s-au discutat următoarele:

 1. Informarea membrilor Adunării Generale a Asociației cu privire la plângerea prealabilă înaintată de către comuna Berceni împotriva Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr. 14 din data de 16.10.2019;
 2. Informarea membrilor Adunării Generale a Asociației cu privire la efectuarea demersurilor în vederea aderării a trei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, și anume: Orașul Popești-Leordeni, comuna 1 Decembrie și comuna Snagov;
 3. Informarea membrilor Adunării Generale a Asociației cu privire la dezbaterea publică a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Ilfov, care a avut loc în data de 16.01.2020;
 4. Clarificarea unor aspecte privind gestionarea deșeurilor în județul Ilfov precum situația depozitării, incinerării și reciclării deșeurilor municipale generate în județul Ilfov dar și modul de implementare a principalelor prevederi introduse prin O.U.G nr.74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019, cu suportul reprezentanților Ministerul Mediului.
 5. Analiza sistemului de colectare separată a deșeurilor municipale solide propus în cadrul Studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov, inclusiv a investițiilor propuse pentru implementarea acestuia.

Au fost invitați și reprezentanți ai: Consiliul Județean Ilfov– dl. PETRACHE Marian(Președinte) și  dna. VARGA Lucia (Consilier Cabinet Președinte), Garda Națională de Mediu – dl. POPA Octavian (Comisar General Adjunct), ROMAIR -dl. MUNTEANU Gabriel (Manager proiect), dl. ARDELEAN Petre (Coordonator proiect), Administrația Fondului de Mediu – dl. VASILE Ion (Vicepreședinte), Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – dl. BOTOȘ Dragoș (Consilier), dl. ARDELEAN Flavius (Director), Garda de Mediu IlfovDna. SBURLEA Claudia (Comisar), Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov – dna. BODEA Eliza (Șef Serviciu), dl. STOICA Mihai (Consilier superior) și dna. MUȘUROAEA Oana , Expert independent.

Pentru clarificarea unor aspecte privind gestionarea deșeurilor în județul Ilfov, în special a modului de implementare a principalelor prevederi introduse prin O.U.G nr.74/2018, aprobată de Legea nr.31/2019, a fost invitat să ia cuvântul, domnul Flavius ARDELEAN. Acesta a specificat  faptul că ordonanța menționată clarifică mecanismul de implementare a colectării separate a deșeurilor, principiul „plătește pentru cât arunci”, instituite prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, amintește că finalul anului 2020 este termenul de atingere a obiectivelor prevăzute de legea sus-menționată. O.U.G. 74/2018 vine în sprijinul modificării contractelor de delegare, în sensul că trebuie introduși indicatorii de performanță care să oblige operatorii să colecteze  separat dar și tarife diferențiate bazate pe principiul „plătește pentru cât arunci”. Dumnealui a explicat și cum funcționează relația cu OIREP-urile și mecanismul conform căruia trebuie încheiate contractele cu acestea, fie între UAT și OIREP, fie între ADI și OIREP: ”în acest sens trebuie acordată atenție sporită la tarif, în sensul că cetățeanul trebuie să plătească doar pentru deșeurile reziduale, iar partea reciclabilă este suportată de către OIREP”. Domnul ARDELEAN menționează că cele 11 UAT-uri care au serviciu propriu de salubrizare trebuie să își gestioneze în continuare contractele până la implementarea proiectului SMID, ținând cont însă de amendamentele aduse de O.U.G. 74/2018. În continuare se conturează ideile principale cu privire la reciclare și la atingerea țintei în anul 2020 de minim 50% din cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate. Reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor specifică faptul că au elaborat un ghid de aplicare a prevederilor O.U.G. 74/2018, cu sprijinul experților JASPERS. Acest ghida fost publicat pe site-ul ministerului pe care îl reprezintă. De asemenea a asigurat membrii ADIGIDI că ministerul se va implica în sprijinirea UAT-urilor pentru a clarifica orice aspect legat de aplicarea modificărilor legislative introduse prin O.U.G 74/2018. 

De asemenea domnul ARDELEAN punctează faptul că Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Ilfov este un document de planificare aplicabil tuturor UAT-urilor din județ, însă de investiții din proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov  vor beneficia doar UAT-urile membre ale ADIGIDI.

În continuare, domnul Vasile Ion, Vicepreședinte al Administrației Fondului de Mediu, a fost rugat să ia cuvântul.  Dânsul explică membrilor ADIGIDI beneficiile colectării separate și aportul pe care aceasta îl va aduce bugetului local al fiecărui UAT care va implementa acest sistem . Amintește și faptul că instituția pe care o reprezintă va finanța proiecte care vizează educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, a căror beneficiari eligibili vor fi autorități publice la nivel local, județean.

Doamna Varga, consilier cabinet Președinte Consiliul Județean Ilfov, intervine și amintește că, deși prin proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov se vor cumpăra pubele, se va face stația de sortare și se va avea infrastructura necesară pentru instalația de tratare mecano-biologică,  există totuși și problema perioadei de tranziție până la implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov, perioadă în care UAT-urile să nu fie nevoite să cheltuie prea mulți bani din buget pentru a se conforma O.U.G. 74/2018. Dânsa propune ca în perioada de tranziție, până la implementarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov, în județul Ilfov să se facă colectarea pe două fracții iar acolo unde UAT-urile au propriul serviciu de salubrizare se intenționează să se transmită acestă problemă către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, mai exact dacă se pot cumpăra pubele pentru fracția uscată, prin Administrația pentru Fondul de Mediu.

Reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu – domnul Octavian POPA transmite reprezentanților UAT-urilor că este o soluție bună să aplice măsuri coercitive pentru cetățenii care nu respectă legislația în domeniul deșeurilor. De asemenea, a pus în discuție problema depozitelor neconforme care trebuie închise și a amintit faptul că vom intra infringement deoarece nu am respectat măsurile Comisiei Europene. Dumnealui a amintit și de înștiințarea transmisă la data de 12.09.2019 din partea Gărzii Naționale de Mediu, tuturor UAT-urilor din Județul Ilfov, care enumera modalitățile de implementare a O.U.G. 74/2018. Începând cu data de 1 martie, Garda Națională de Mediu va efectua un control tematic cu privire la serviciul de salubritate în UAT-urile județului Ilfov. 

În urma ședinței s-a stabilit ca până la implementarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Ilfov, în această perioadă de tranziție, reprezentanții UAT-urilor să depună eforturi, să ia măsuri pentru a realiza colectarea separată a deșeurilor, aspect necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Ilfov.  De asemenea, ADIGIDI le va sta la dispoziție tuturor membrilor săi pentru elaborarea adiționalelor la contractele de salubrizare, având în vedere că trebuie introduși indicatorii de performanță, inclusiv pentru colectarea separată a deșeurilor.